Sylwia Wiewiorowska, O mnie
PL | EN
Sylwia Wiewiórowska
Dr hab. inż. Prof. PCz

 


o mnie
 

Sylwia Wiewiórowska

            Nazywam się Sylwia Wiewiórowska. Urodzona 20 grudnia 1972 roku w Częstochowie. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. W roku 2003 obroniłam pracę doktorską na temat „Wpływ parametrów procesu przeróbki plastycznej na własności stopu BAg7”. Dotychczas byłam autorem i współautorem 80 opracowań z zakresu przeróbki plastycznej metali żelaznych i nieżelaznych. W 2012 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego a w październiku 2014 roku otrzymałam mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Politechnice Częstochowskiej.

Tytuł naukowy:
Dr hab. inż. Prof. PCz 

Miejsce zatrudnienia:
Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Katedra Metalurgii i Technologii Metali

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
Członek Dyscypliny Naukowej Inżynieria MateriałowaDoświadczenie zawodowe:

 • 1997 rok – uzyskanie tytułu magistra inżyniera na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, o specjalności „komputeryzacja procesów produkcyjnych”., tytuł pracy magisterskiej: „Ocena odporności na zgniot „r” oraz zdolności zgniatania „Z” w stożku zgniatającym ciągadła przy ciągnieniu drutów na liny ze stali D62A”.
 • 01.11.2001 – 30.04.2002 – półroczny staż przemysłowy w Hucie Buczek S.A. w Dziale Technologii i Rozwoju.
 • 2003 rok – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych z dyscypliny metalurgia na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ parametrów procesu przeróbki plastycznej na własności stopu BAg7”.
 • 2003 rok – ukończenie 2-semestralne studium pedagogicznego organizowanego przez Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej.
 • 2012 rok – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Analiza teoretyczno-eksperymentalna procesów ciągnienia nowej generacji drutów ze stali TRIP”.


Dorobek organizacyjny:
 • Członek Koła SITPH w Politechnice Częstochowskiej.
 • Członek założyciel działającego przy Politechnice Częstochowskiej od 2002 roku „Międzynarodowego Stowarzyszenia Ciągarskiego w Polsce”. W kadencji 2002-2005 byłam członkiem Zarządu tego Stowarzyszenia.
 • Członek międzynarodowej organizacji ciągarskiej Wire Association International, od 2002 roku.
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej, Zakopane 2005 rok.
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2006 rok.
 • Od 2007 roku Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, cyklicznie organizowanej przez Instytut, Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej.
 • Od dnia 1 września 2008 roku do chwili obecnej Kierownik Zakładu Ciągarstwa i Wyrobów Metalowych w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej.
 • Od 2013 roku członek Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa.Działalność szkoleniowa (edukacyjna):

Wykłady i seminaria:

 • Podstawy Przeróbki Plastycznej Materiałów
 • Wyroby Metalowe
 • Technologie Nowoczesnych Materiałów
 • Seminarium Dyplomowe
 • Przedmiot Obieralny

 

 
Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe:
 • Praca przejściowa Specjalizująca
 • Grafika Inżynierska i Podstawy Projektowania
 • Podstawy Przeróbki Plastycznej
 • Grafika Inżynierska
 • Grafika Prezentacyjna

Ćwiczenia audytoryjne:

 • Procesy Produkcyjne I
 • Wyroby Metalowe – ćwiczenia audytoryjne

 

 


 


 

Copyright © Sylwia Wiewiórowska