Sylwia Wiewiórowska, Projekty i Granty Badawcze
PL | EN
Sylwia Wiewiórowska
Dr hab. inż. Prof. PCz
Projekty

 1. Temat pracy

  Projekt badawczy promotorski Nr 7 T08B 058 20 pt.: „Wpływ parametrów procesu przeróbki plastycznej na własności stopu BAg7”

  Miejsce wykonania: Politechnika Częstochowska

  Rok: 2000-2002

  Forma udziału: wykonawca


 2. Temat pracy

  Projekt badawczy własny Nr 4 T08B 013 23 pt.: „Poprawa własności mechanicznych drutów ze stali wysokowęglowych poprzez modyfikację warunków ciągnienia”

  Miejsce wykonania: Politechnika Częstochowska

  Rok: 2002-2004

  Forma udziału: wykonawca


 3. Temat pracy

  Projekt badawczy własny Nr 3T08B 010 27 pt.: „Analiza możliwości otrzymania nowej generacji drutów ze stali TRIP o korzystnych relacjach plastyczności i wytrzymałości, przeznaczonych na wyroby specjalne”

  Miejsce wykonania: Politechnika Częstochowska

  Rok: 2004-2006

  Forma udziału: wykonawca


 4. Temat pracy

  Projekt badawczy własny Nr 3T08B 046 30 pt.: „Opracowanie w oparciu o MES modelu matematycznego odkształcenia pojedynczego ziarna perlitu w procesie ciągnienia drutu”

  Miejsce wykonania: Politechnika Częstochowska

  Rok: 2006-2008

  Forma udziału: wykonawca


 5. Temat pracy

  Projekt badawczy – rozwojowy Nr R07 022 01 pt.: „Opracowanie technologii ciągnienia wysokiej jakości drutów spawalniczych z elektrolitycznie naniesionymi powłokami Ni-Cu i Ni”

  Miejsce wykonania: Politechnika Częstochowska

  Rok: 2006-2008

  Forma udziału: wykonawca


 6. Temat pracy

  Projekt badawczy własny Nr N N508 617540 pt.: „Analiza teoretyczno-eksperymentalna obróbki cieplnej i procesu ciągnienia nowej generacji drutów ze stali z efektem TRIP”

  Miejsce wykonania: Politechnika Częstochowska

  Rok: 2011-2013

  Forma udziału: wykonawca


 7. Temat pracy

  Projekt badawczy finansowany przez NCBiR w ramach programu Innotech w ścieżce programowej In-tech pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji walcówki ze stali o zawartości węgla 0,1-0,4% z efektem TRIP oraz wdrożenie technologii ciągnienia nowej generacji drutów ze stali TRIP na wyroby wytwarzane w przemyśle ciągarskim i wyrobów metalowych”.

  Miejsce wykonania: Politechnika Częstochowska

  Rok: 2013-2015

  Forma udziału: wykonawca


 8. Temat pracy

  Projekt badawczy finansowany przez NCBiR w ramach programu międzynarodowego Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, w ramach Funduszu Małych Grantów tzw. ‘Small Grant Scheme’na projekty badawcze realizowane przez kobietyw naukach technicznych, pt.: „Investigations of wire drawing processes and determination the areas of application of innovative drawn products made from TRIP steel”.

  Miejsce wykonania: Politechnika Częstochowska

  Rok: 2014-2016

  Forma udziału: kierownik


 9. Temat pracy

  Projekt badawczy nr POIR.01.01.01-00-0033/15 finansowany przez NCBiR w ramach Konkurs 1/1.1.1/2015, 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów złącznych z gwintem specjalnym MTT (Multiple Thread Technology) z zastosowaniem modelowania wieloskalowego, opartej o stal o strukturze wielofazowej.”

  Miejsce wykonania: Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A.

  Rok: 2015-2017

  Forma udziału: członek kluczowego personelu B+R


 10. Temat pracy

  Projekt badawczy nr POIR.04.01.02-00-0042/17 finansowany przez NCBiR w ramach Konkurs 1/4.1.2/2017 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo –badawczego Działanie: 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, pt.:” Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.”

  Miejsce wykonania: Politechnika Częstochowska/Metalurgia S.A. Radomsko.

  Rok: 2018-2021

  Forma udziału: kierownik B+R


 11. Temat pracy

  Projekt badawczy nr POIR.04.01.04-00-0001/18, finansowany przez NCBiR w ramach Konkurs 1/4.1.4/2018 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo –badawczego Działanie: 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji szerokiego asortymentu drutów oraz elementów złącznych ze stali z efektem TRIP.”

  Miejsce wykonania: Paweł Klimas PPHU Klimas/Politechnika Częstochowska/Metalurgia S.A. Radomsko

  Rok: 2019-2021

  Forma udziału: kierownik B+R


 12. Temat pracy

  Projekt badawczy nr POIR.01.01.01-00-0481/18, finansowany przez NCBiR w ramach Konkurs 2/1.1.1/2018, 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, pt.: „Opracowanie technologii produkcji innowacyjnych samowiercących wkrętów bimetalowych ze stali nierdzewnej i stali węglowej do specjalistycznych zastosowań.”

  Miejsce wykonania: Wkręt-Met Sp. z o.o., sp.kom.

  Rok: 2019-2021

  Forma udziału: kierownik B+R


 13. Temat pracy

  Projekt badawczy nr POIR.01.01.01-00-0059/20 finansowany przez NCBiR w ramach Konkurs 1/1.1.1/2020, 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, pt.: „Innowacyjny produkt w postaci formatek ze stali i stopów aluminium o zawężonych tolerancjach wymiarowych i wielkości gratu ciętych na jednej linii technologicznej.”

  Miejsce wykonania: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Spółka z o.o.

  Rok: 2020-2023

  Forma udziału: kierownik prac B+R po stronie podwykonawcy


Copyright © Sylwia Wiewiórowska