Sylwia Wiewiórowska, Publikacje
PL | EN
Sylwia Wiewiórowska
Dr hab. inż. Prof. PCz
nauka

Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze udostępnione w obiegu społecznym
Książki, monografie, rozdziały w monografiach
 • Muskalski Z., Milenin A., Wiewiórowska S., Sosna S: "Analiza wpływu prędkości odkształcenia na rozkład temperatury w drutach ze stali wysokowęglowej w procesie ciągnienia.". VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa, 02 czerwca 2006, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 402-407, ISBN 978-83-7193-300-4, ISSN 1234-9895.
 • Wiewiórowska S.: "Analiza procesu ciągnienia stopu BM38N z wykorzystaniem metody elementów skończonych.". VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa, 02 czerwca 2006, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 582-585, ISBN 978-83-7193-300-4, ISSN 1234-9895.
 • Pełka M., Muskalski Z., Wiewiórowska S.: "Ocena możliwości wykonania drutów spawalniczych z elektrochemicznie nanoszoną warstwą niklu.". VIII Międzynarodowa Konferencja naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, maj 2007, tom 2, s. 461-469, ISBN 978-83-7193-336-3, ISSN 1234-9895.
 • Wiewiórowska S.: "Optymalizacja procesu wyciskania prętów ze stopu lutowniczego BAg7.". METALURGIA 2009, Nowe technologie i osiągnięcia, Seria Monografie nr 1, Częstochowa 2009, str. 169-189.
 • Wiewiórowska S.: "Analiza teoretyczno-eksperymentalna procesów ciągnienia nowej generacji drutów ze stali TRIP.". Seria Monografie nr 18. Politechnika Częstochowska, 2011,ISBN 978-83-87745-34-9, ISSN 2080-2072.
 • Wiewiórowska S.: "A theoretical and experimental analysis of the process of drawing New-generation TRIP steel wires. Wires for rope made from high carbon steel – technology and properties.". Częstochowa 2012, str.103-133. ISBN 978-83-932263-7-5.

Publikacje
 • Wiewiórowska S.: "Technologia otrzymywania spoiwa lutowniczego na bazie srebra. Rudy i Metale Nieżelazne.". R-48. Kwiecień 2003, str. 161-166. ISSN 0035-9696.
 • Wiewiórowska S.: "Technologia otrzymywania spoiwa lutowniczego na bazie srebra.". Materiały konferencyjne z Międzynarodowej Konferencji „Przetwórstwo Metali Nieżelaznych”, Zakopane 26-28 2002 r., str.26-28.
 • Pilarczyk J.W., Muskalski Z., Golis B., Wiewiórowska S., Suliga M., Małecki T.: "Influence of drawing and aging process on mechanical properties and structure of high carbon steel wires.". METALURGIJA vol. 43, nr. 3, (2004) Zagreb Metallurgy 3. s. 248. ISSN 0543-5846.
 • Wiewiórowska S.: "The theoretical analysis of extrusion process of solder on the base of silver with use FORGE3® programme.". METALURGIJA vol. 43, nr. 3, (2004) Zagreb Metallurgy 3. s. 252. ISSN 0543-5846.
 • Wiewiórowska S.: "Analiza struktury i składu fazowego drutu ze stopu BAg7 otrzymanego metodą KOBO.". Materiały konferencyjne I Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu”. Zakopane 03-05 marzec 2005.
 • Wiewiórowska S.: "Wpływ wyciskania izotermicznego i metody KOBO na strukturę stopu na osnowie srebra.". Naukowi wisti, suczasni problemi metalurgii, tom 8, Plasticzna deformacija metaliw, Ministerstwo Oswiti i Nauki Ykrainy, Nacionalna Metalurijna Akademija Ykrainy, Dniepropietrowsk 2005, s.82-86, ISBN 966-8421-07-8.
 • Wiewiórowska S., Bajor T., Księżarek S.: "Identyfikacja wytrąceń w stopie BM38N po odkształceniu na gorąco.". Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowej „Odkształcalność Metali i Stopów 2005”, Bezmiechowa, 22-25 listopada 2005.
 • Wiewiórowska S.: "Analiza struktury i składu fazowego drutu ze stopu BAg7 otrzymanego metodą KOBO.". Hutnik – Wiadomości Hutnicze, nr 2, 2005r., s. 104-106, ISSN 1230-3534.
 • Wiewiórowska S., Bajor T., Księżarek S.: "Identyfikacja wytrąceń w stopie BM38N po odkształceniu na gorąco.". Rudy i Metale Nieżelazne. R-50. Listopad 2005, str. 557-560. ISSN 0035-9696.
 • Wiewiórowska S.: "Modelowanie procesu wyciskania stopu lutowniczego na osnowie miedzi.". Hutnik – Wiadomości Hutnicze, nr 7, 2006r., s. 313-317, ISSN 1230-3534.
 • Milenin A., Muskalski Z., Wiewiórowska S.: "Modelowanie za pomocą MES rozwoju mikrostruktury w procesie ciągnienia drutów ze stali perlitycznej.". „Hutnik – Wiadomości Hutnicze” nr 1-2, 2007, s. 70-75, ISSN 1230-3534.
 • Milenin A., Muskalski Z., Wiewiórowska S.: "Modelowanie za pomocą MES rozwoju mikrostruktury w procesie ciągnienia drutów ze stali perlitycznej.". Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu”. Zakopane 2007.
 • Muskalski Z., Milenin A., Wiewiórowska S., Bajor T., Sosna S.: "Wpływ prędkości ciągnienia na rozkład temperatury i odkształcenie postaciowe w drutach ze stali wysokowęglowej.". „Hutnik – Wiadomości Hutnicze” nr 1-2, 2007, s. 75-78, ISSN 1230-3534.
 • Muskalski Z., Milenin A., Wiewiórowska S., Bajor T., Sosna S.: "Wpływ prędkości ciągnienia na rozkład temperatury i odkształcenie postaciowe w drutach ze stali wysokowęglowej.". Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu”. Zakopane 2007.
 • Suliga M., Muskalski Z., Wiewiórowska S.: "Wpływ wielkości gniotu pojedynczego na wytrzymałość zmęczeniową drutów wysokowęglowych.". „Rudy i i Metale Nieżelazne” R54, 2009, nr 11, s. 736-739.
 • Wiewiórowska S.: "The influence of Strain Rate and Strain Intensity on Retained Austenite Content In Structure of Steel with TRIP Effect. ". Solid State Phenomena Vol. 165 (2010) pp 216-220, ISSN-1662-9779.
 • Wiewiórowska S.: "The influence of Strain Rate and Strain Intensity on Retained Austenite Content In Structure of Steel with TRIP Effect. ". The 5th International Conference, Mechatronic Systems and Materials, MSM-2009, 22-25 October, 2009, Vilnius, Lithuania, p. 220.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Suliga M.: "Analysis of Rolling Process for Alloy on the Base of Silver BAg7.". Solid State Phenomena Vol. 165 (2010) pp 221-225, ISSN-1662-9779.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Suliga M.: "Analysis of Rolling Process for Alloy on the Base of Silver BAg7.". The 5th International Conference, Mechatronic Systems and Materials, MSM-2009, 22-25 October, 2009, Vilnius, Lithuania, p. 221.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Suliga M.: "Determination of Temperature Range Enabling the Plastic Deformation Process of CP302 Solder.". Solid State Phenomena Vol. 165 (2010) pp 226-230, ISSN-1662-9779.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Suliga M.: "Determination of Temperature Range Enabling the Plastic Deformation Process of CP302 Solder.". The 5th International Conference, Mechatronic Systems and Materials, MSM-2009, 22-25 October, 2009, Vilnius, Lithuania, p. 218.
 • Muskalski Z., Sosna S., Suliga M., Wiewiórowska S.: "Analiza procesu ciągnienia drutów z dużymi prędkościami.". Hutnik – Wiadomości Hutnicze” nr 9, 2010, s. 517-519, ISSN 1230-3534.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "Określenie parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej walcówki ze średniowęglowej stali z efektem TRIP.". Hutnik – Wiadomości Hutnicze” nr 9, 2010, s. 520-522, ISSN 1230-3534.
 • Wiewiórowska S.: "Determination of Content of Retained Austenite in Steels with TRIP Effect Deformed at Different Strain Rates.". Steel Research International. Volume 81, Number 9, Special Edition 2010, pp. 262-265.
 • Kucharska M., Bartosiński P., Muskalski Z., Wiewiórowska S.: "Analiza struktury i własności mechanicznych stopu MgCa 0,8 po procesie wyciskania metodą KOBO.". „Hutnik – Wiadomości Hutnicze” nr 1, 2011, s. 71-74, ISSN 1230-3534.
 • Kucharska M., Bartosiński P., Muskalski Z., Wiewiórowska S.: "Analiza struktury i własności mechanicznych stopu MgCa 0,8 po procesie wyciskania metodą KOBO.". Materiały konferencyjne IV Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu”. Zakopane 2011.
 • Wiewiórowska S.: "Wpływ wielkości gniotu pojedynczego na ilość austenitu szczątkowego w procesie ciągnienia drutów ze stali z efektem TRIP.". „Hutnik – Wiadomości Hutnicze” nr 1, 2011, s. 144-146, ISSN 1230-3534.
 • Wiewiórowska S.: "Wpływ wielkości gniotu pojedynczego na ilość austenitu szczątkowego w procesie ciągnienia drutów ze stali z efektem TRIP.". Materiały konferencyjne IV Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu”. Zakopane 2011.
 • Muskalski Z., Wiewiórowska S., Kozaczek W., Jakubczak R., Szubert Ł.: "Analiza możliwości otrzymania walcówki o strukturze TRIP na linii kontrolowanego chłodzenia Stelmor.". „Hutnik – Wiadomości Hutnicze” nr 1, 2011, s. 91-95, ISSN 1230-3534.
 • Muskalski Z., Wiewiórowska S., Kozaczek W., Jakubczak R., Szubert Ł.: "Analiza możliwości otrzymania walcówki o strukturze TRIP na linii kontrolowanego chłodzenia Stelmor.". Materiały konferencyjne IV Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu”. Zakopane 2011.
 • Wiewiórowska S.: "Wpływ zmiany stanu naprężenia na przyspieszenie przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt w średniowęglowych stalach typu TRIP.". „Hutnik – Wiadomości Hutnicze” nr 9, 2011, s. 792-795, ISSN 1230-3534.
 • Kucharska M., Wiewiórowska S., Muskalski Z., Bartosiński P.: "Badanie przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt w procesie ciągnienia walcówki ze stali węglowej o zawartości 0,4% węgla.". Rudy i Metale Nieżelazne, nr 11, 2011, s. 598-602, ISSN 0035-9696.
 • Bartosiński P., Muskalski Z., Wiewiórowska S., Kucharska M.: "Wpływ sposobu realizacji małego gniotu końcowego na naprężenia własne w drutach ze stali węglowej.". Rudy i Metale Nieżelazne, nr 11, 2011, s. 614-617, ISSN 0035-9696.
 • Muskalski Z, Wiewiórowska S.: "The Theoretical Analysis of Wire Drawing Process for Hydrodynamic Friction Conditions. Scientific and Technical Journal.". “Metalurgical and Mining Industry”, Ministry of Industrial Policy of Ukraine, nr 7, vol.3, 2011, ISSN 2076-0507.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Michoń P.: "Analiza wpływu parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej na własności mechaniczne walcówki ze stali z efektem TRIP.". „Hutnik – Wiadomości Hutnicze” nr 2, 2012, s. 89-95, ISSN 1230-3534.
 • Bartosiński P., Muskalski Z., Wiewiórowska S., Kucharska M.: "Wpływ sposobu ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowej na naprężenia własne i wytrzymałość zmęczeniową.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 8, 2012, s. 540-544, ISSN 1230-3534.
 • Kucharska M., Wiewiórowska S., Muskalski Z., Bartosiński P.: "Analiza porównawcza metod trawienia ujawniających wielofazową strukturę stali z efektem TRIP.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 8, 2012, s. 620-623, ISSN 1230-3534.
 • Wiewiórowska S.: "Intensification of the transformation of retained austenite to martensite under the influence of change in the stress state in wires of TRIP-steel type.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 8, 2012, s. 659-662, ISSN 1230-3534.
 • Kucharska M., Wiewiórowska S., Muskalski Z. ,Bartosiński P.: "Określenie parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej stali o zawartości węgla 0,4% zapewniającej uzyskanie efektu TRIP.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 12, 2012, s. 900-904, ISSN 1230-3534.
 • Bartosiński P., Muskalski Z. , Wiewiórowska S., Kucharska M.: "Wpływ sposobu ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowej na ich własności mechaniczne i wytrzymałość zmęczeniową.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 12, 2012, s. 908-912, ISSN 1230-3534.
 • Wiewiórowska S.: "Analiza porównawcza własności mechanicznych i wytrzymałości zmęczeniowej drutów ze stali TRIP z własnościami drutów ze stali wysokowęglowej.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 12, 2012, s. 904-908, ISSN 1230-3534.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "Analysis the influence of drawing process parameters on the amount of retained austenite in TRIP steel wires.". Metalurgija, vol.52, nr 1, 2013, s. 32-35, ISSN 0543-5846, METABK 52(1) 1-144 (2013).
 • Muskalski Z., Wiewiórowska S., Pełka M.: "The influence of drawing parameters on the properties high-manganese TWIP steel wires.". Metalurgija, vol.52, nr 1, 2013, s. 96-99, ISSN 0543-5846, METABK 52(1) 1-144 (2013).
 • Bartosiński P., Muskalski Z., Wiewiórowska S., Kucharska M.: "Analiza procesu ciągnienia drutu z małym gniotem końcowym w układzie tandem.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 1, 2013, s. 14-17, ISSN 1230-3534.
 • Kucharska M., Wiewiórowska S., Muskalski Z., Bartosiński P.: "Określenie optymalnych parametrów obróbki cieplnej w celu uzyskania walcówki typu TRIP ze stali o zawartości węgla 0,4% przeznaczonej do procesu ciągnienia.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 1, 2013, s. 67-70, ISSN 1230-3534.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Skóra M.: "Analiza możliwości zastosowania stali typu TRIP na elementy złączne.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 1, 2013, s. 125-129, ISSN 1230-3534.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "Analysis of the Influence of Drawing Speed on the Amount of Retained Austenite in TRIP Steel Wires.". Solid State Phenomena, Vol.199, (2013), pp 379-383.
 • Muskalski Z., Wiewiórowska S., Pełka M.: "The Mechanical Properties and Structure Evolution for High-Manganese TWIP Steel Wires.". Solid State Phenomena, Vol.199, (2013), pp 524-527.
 • Wiewiórowska S.: "Analysis of the influence of drawing process parameters on the mechanical properties of TRIP-structure steel wires.". Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 58, Issue 2, 2013, pp. 573-578.
 • Muskalski Z., Wiewiórowska S., Ciepiela W.: "Wpływ kształtu strefy zgniatającej ciągadła na własności mechaniczne drutów ze stali typu TRIP.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 8, 2013, s. 575-579, ISSN 1230-3534.
 • Z.Muskalski, S.Wiewiórowska, M.Pełka: "Theoretical and experimental analysis of high-manganese TWIP steel wire drawing process.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 11, 2013, s. 748-752, ISSN 1230-3534.
 • S.Wiewiórowska, Z.Muskalski, K.Włoch: "Analiza wpływu parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej na strukturę i własności prętów ze stali C45 do zastosowań w konstrukcji półosi samochodowych.". „Rudy metale nieżelazne” nr 11, 2013, s.610-615, ISSN 0035-9696.
 • Z.Muskalski, S.Wiewiórowska: "Analiza numeryczna procesu ciągnienia drutów ze stali TRIP o zawartości 0,29%C w ciągadłach kształtowych.". Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 8, 2014, s. 569-572, ISSN 1230-3534.
 • S.Wiewiórowska, Z.Muskalski, K.Włoch: "Optymalizacja obróbki cieplnej typu TRIP rur ze stali 34MnB5 przeznaczonych do zastosowań w konstrukcji półosi samochodowych.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 08, 2014, s. 623-627, ISSN 1230-3534.
 • Z.Muskalski, S.Wiewiórowska, M.Siemiński: "Badania własności drutów ze stali TRIP o różnej zawartości austenitu szczątkowego.". „Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 11, 2014, s. 784-788, ISSN 1230-3534.
 • S.Wiewiórowska, Z.Muskalski, M.Siemiński: "The influence the temperature of drawing process on the transformationretained austenite into martnesite for TRIP steel wires.". Solid State Phenomena, Vols.220-221, Part 2, (2015), pp 661-667.
 • S.Wiewiórowska, Z.Muskalski: "The influence of partial single reduction on mechanical properties wires made from TRIP steel with 0.43%C.". Metalurgija, vol.54, nr 1, 2015, s. 181-184, ISSN 0543-5846, METABK 54(1) 1-308 (2015).
 • Z.Muskalski, S.Wiewiórowska: "Numerical and experimental analysis of the process of drawing wires of TRIP steel with a carbon content of 0.43%C, with single cross-section reductions.". Materials Science @ Engineering Technology, Vol.46-No.3-March 2015, pp.279-285.
 • M.Skóra, Z.Muskalski, S.Wiewiórowska: "Ocena możliwości zastosowania stali S355J2 o strukturze typu TRIP na elementy złączne.". Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 01, 2015, s. 110-114, ISSN 1230-3534.
 • M.Greger, Z.Muskalski, S.Wiewiórowska: "Experimental investigations of the pure copper produced by equal channel angular pressing.". Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 01, 2015, s. 27-31, ISSN 1230-3534.
 • S. Wiewiórowska, A. Gontarz, Z. Muskalski, K. Włoch, J. Tomczak, Z. Pater: "Ewolucja struktury typu TRIP w tulejach grubościennych po procesie obciskania obrotowego.". Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 01, 2015, s. 134-139, ISSN 1230-3534.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "The assesment of the structure and properties of high-carbon steel wires after the process of patenting with induction heating". Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, Issue 2, 2015, pp. 855-858.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "The application of low and medium carbon steel with multiphase TRIP structure in drawing industry.". Procedia Manufacturing 2 (2015) 181-185.
 • Muskalski Z., Wiewiórowska S.: "The effect of carbon concentration on the retained austenite content and the mechanical properties of TRIP steel wire rod obtained from the Stelmor controlled cooling line.". Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, Issue 3, 2015, pp. 1949-1951.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Ciepiela W.: "Intensification of the transition of retained martensite effected by changing the stress state in TRIP steel wires. ". Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, Issue 4, 2015, pp. 2729-2731.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "The experimental and numerical analysis of TRIP steel wire drawing processes drawn with different partial reductions.". World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering Vol:9, No:12, 2015, pp.1319-1322.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "Effect of the die approach zone shape on the transition of retained austenite and the mechanical properties of TRIP steel wires.". Materials Testing 58 (2016) 4.
 • Siemiński M., Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "Examination of the Effect of Variation in Stress Magnitude on the Amount of Transformed Retained Austenite in the Structure of TRIP Steel Wires.". Key Engineering Materials, Vol. 716, pp 311-316 (2016).
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Siemiński M.: "The analysis of “hot” drawing process of TRIP steel wires at different initial temperatures.". Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 61 (2016), No 4, p. 1991–1994.
 • Romański P., Pilarczyk J.W., Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "Wpływ parametrów procesu starzenia na wybrane wła¬ściwości mechaniczne profili ze stopu aluminiowych EN AW-6106.". Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 01, 2017, s. 62-66, ISSN 1230-3534.
 • Romański P., Stradomski G., Wiewiórowska S., Szarek A.: "Wpływ obróbki cieplnej na udarność wyciskanych profili ze stopu aluminium EN AW-6082.". Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 01, 2017, s. 66-70, ISSN 1230-3534.
 • Michalczyk J. Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "The development and modeling of an innovative process of forming the internal toothing of flange coupling spline sleeves.". Arch. Metall. Mater. 63 (2018), 4, 1979-1984.
 • Muskalski Z., Wiewiórowska S.: "Theoretical and experimental analysis of the evolution of the pearlitic structure of wires drawn with a change in deformation direction.". Hutnik–Wiadomości Hutnicze” nr 12, 2018, ISSN 1230-3534.
 • Michalczyk J., Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "Comparative Analysis and Modelling of Newly Developed and Unconventional Processes of Plastic Forming of Toothed Gear Elements.". Arch. Metall. Mater. 64 (2019), 1, 87-94.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Michalczyk J: "The Influence of Hot Dip Galvanizing Process on Trip Steel Wire Structure and Properties.". Arch. Metall. Mater. 64 (2019), 1, 129-132.
 • Michalczyk J.,Wiewiórowska S.: "New Unconventional Processes of Plastic Forming of the Internal Toothing of Coupling Spline Sleeves.". Arch. Metall. Mater. 65 (2020), 1.


Inne publikacje
W materiałach konferencji międzynarodowych za granicą
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z: "FEM analysis of solder BAg7 extrusion process.". Proceesings of the Intational Conference on Advanced in Materials and Processing Technologies (AMPT 2003). Volume I. 8-11 July 2003 pp. 447-449. ISBN 1-872327-397.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "The investigation of rheological properties of solder Bag7 after casting process.". Sbornik trudow X mieżdunarodnoj nauczno-techniczeskoj konferencii „Maszinostrojenie i technosfera XXI wieka”. Ukraina, Sewastopol, 8-14 września 2003, tom 4, s. 270-274, ISBN 966-7907-11-2.
 • Wiewiórowska S.: "The determination method of obtaining wires from BAg7 solder. ". Mieżdunarodnaja nauchno – techniczeskaja konferencja, Teoria i technologia processow plasticheskieoi dieformacji – 2004 MISiS Nauczna Szkoła OMD, K 85 – lietnoi nauchnoj szkoly MISiS po obrabotkie metallow dawlieniem 26 – 27 oktiabra 2004, Moskwa, s.13.
 • Wiewiórowska S.: "The determination of mechanical and technological properties of BAg7 alloy after extrusion process.". Maszinostrojenie i technosfera XXI wieka, Sbornik trudov XI mieżdunarodnoi nauczno-techniczeskoi konferencji. Donieck 2004. Tom 4. s. 258-260. ISBN 966-7907-17-1.
 • Wiewiórowska S., Bajor T., Muskalski Z.: "The influence of temperature on structure assymetry in brazing alloys during high temperature deformation process.". Sbornik trudow XII mieżdunarodnoj nauczno-techniczeskoj konferencji „Maszynostrojenije i technosferea XXI wieka”, Donieck Nacionalnyi Techniczeskoij Uniwerstytet – Sewastopol, 12-17 sentiabria 2005, tom 5, s. 283-286. ISBN 966-7907-19-8.
 • Wiewiórowska S., Wieczorek P.: "The determination of mechanical properties and structure of hi temperature alloy – Hi-temp 095.". Sbornik trudow XII mieżdunarodnoj nauczno-techniczeskoj konferencji „Maszynostrojenije i technosferea XXI wieka”, Donieck Nacionalnyi Techniczeskoij Uniwerstytet – Sewastopol, 12-17 sentiabria 2005, tom 5, s. 287-290. ISBN 966-7907-19-8.
 • Muskalski Z., Wiewiórowska S., Suliga M., Stokłosa H.: "The influence of hot-zinc coating on the properties of high carbon steel wires.". Sbornik trudow XII mieżdunarodnoj nauczno-techniczeskoj konferencji „Maszynostrojenije i technosferea XXI wieka”, Donieck Nacionalnyi Techniczeskoij Uniwerstytet – Sewastopol, 12-17 sentiabria 2005, tom 5, s. 171-175. ISBN 966-7907-19-8.
 • Muskalski Z., Wiewiórowska S., Suliga M.: "The research of geometrical structure of surface layer high carbon steel wires drawn with constant and variable drawing direction.". International Scientific Conference “Mechanical engineering technology”, proceedings – section 6, VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, Ostrava, 7-9.09.2005, s.28, ISBN 80-248-0907-9.
 • Muskalski Z., Wiewiórowska S., Suliga M.: "The influence of the hot-dip zinc coating on the fatigue durability of high carbon steel wires.". OIPEC International Conference “Trends for Ropes”, Ateny, Grecja, marzec 2006, s. 9-16, ISBN 0-9552500-0-5.
 • Muskalski Z., Suliga M., Wiewiórowska S.: "The investigation on the possibility touse the trip steel for wire products.". Ministierstwo obrazowanija i nauki Ukrainy, Donieckij Nacjonalnyj Tiechniczieskij Uniwiersitiet, Mieżdunarodnaja nauczno-tiechniczieskaja konfieriencija „Progriessiwnyje tiechnologii płasticzieskoj dieformacii metallow”, 22-24 września 2008, Ukraina, Donieck, s. 49-50.
 • Muskalski Z., Pilarczyk J.W., Wiewiórowska S.: "Возможности использования современных видов стали в продукции волоченных изделий.". Шестая международная молодежная научно-практическая конференция „Инновационные технологии в металургии и машиностроениию”, Уральская научно-педагогическвя школа имени нрофессора А. Головина, Екатеринбург 2012, pp. 191-196.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Pilarczyk J.W., Siemiński M.: "The comparison analysis of the mechanical properties of wires from TRIP steel with different carbon content.". Conference Proceedings for the 83rd Annual Convention of the Wire Association International, Interwire 2013.
 • Wiewiórowska S., Muskalski Z., Siemiński M.: "The influence the temperature of drawing process on the transformationretained austenite into martnesite for TRIP steel wires.". MSM-2013. The 9th International Conference Mechatronic Systems and Materials. July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, s.255-256 (abstract).

W materiałach konferencji międzynarodowych w kraju
 • Bajor T., Wiewiórowska S., Muskalski Z.: "Powstawanie wad wewnętrznych w stopie Hi-Temp 095 po procesie wyciskania.". XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Produkcja i zarządzanie w hutnictwie”, Szczyrk 28.06 –01.07.2006, s. 180-183, ISBN 83-912054-3-6, ISBN 978-83-912054-3-3.
 • Pełka M., Muskalski Z., Wiewiórowska S., Suliga M.: "Ocena jakości drutów spawalniczych niklowanych.". Materiały konferencyjne IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nowe Technologie i Osiągnięcia w Inżynierii Materiałowej, Częstochowa 2008, s.335-339, ISDN 978-83-7193-372-1.
 • Bajor T., Wiewiórowska S.: "Zintegrowane rozwiązania informatyczne a koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.". Materiały konferencyjne IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nowe Technologie i Osiągnięcia w Inżynierii Materiałowej, Częstochowa 2008, s.231-234, ISDN 978-83-7193-372-1.
 • S.Wiewiórowska, Z.Muskalski: "The effect of the die approach zone shape on the transition of retained austenite and the mechanical properties of wires of TRIP steel with a carbon content of 0.29%C.". The 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials. July 7-10, 2014, Opole, Poland (abstract).
 • Z.Muskalski, S.Wiewiórowska: "Numerical and experimental analysis of the process of drawing wires of TRIP steel with a carbon content of 0.43%C, with single cross-section reductions. ". The 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials. July 7-10, 2014, Opole, Poland (abstract).

W materiałach konferencji krajowych
 • Wiewiórowska S.: "Analiza zmiany stanu naprężenia w procesie ciągnienia klasycznego i hydrodynamicznego.". XVI Konferencja Naukowo - Techniczna: IRON and STEELMAKING, Szczyrk, 04-06.10.2006.


Copyright © Sylwia Wiewiórowska